Etykiety logistyczne GS1. Współpraca NiceLabel i systemów ERP

Etykiety logistyczne GS1. Współpraca NiceLabel i systemów ERP

Etykiety GS1 pozwalają na rejestrowanie i śledzenie informacji dotyczących produktów wszystkim ogniwom występującym w łańcuchu dostaw (producentom, pośrednikom, dostawcom usług logistycznych oraz sprzedawcom detalicznym) na wszystkich jego etapach. Dzięki takim informacjom jak: pochodzenie przesyłki, przewidywany czas dostarczenia czy należność można usprawnić m.in. procesy planowania, a tym samym zwiększyć wydajność. Rozwój technologii przekłada się dziś na różne kanały sprzedażowe (sklepy stacjonarne, on-line) i formy zakupów (przy użyciu narzędzi desktopowych czy mobilnych). To stanowi nowe wyzwania dla standardów GS1, choćby w zakresie integracji systemów obsługujących sklepy off-line i on-line.  

            Standardową międzynarodową etykietą logistyczną jest STILL. Stanowi nową jakość w zakresie identyfikowalności produktów w łańcuchu dostaw. Zastępuje ona powtarzalną strukturę danych stosowaną w procesie etykietowania, m.in. dzięki zastosowaniu unikalnego numeru seryjnego lub kodu Serial Shipping Container Code (SSCC). Firma NiceLabel opracowała podręcznik, dostępny do pobrania na stronie internetowej, który ma za zadanie służyć jako przewodnik do poruszania się temacie etykiet logistycznych. E-book dostępny jest pod linkiem: https://www.nicelabel.com/pl/gs1/sscc-and-still/thank-you.

Etykiety logistyczne zwykle składają się z trzech części: dwóch części testowych (dane producenta, dostawcy i towaru oraz interpretacje kodów kreskowych) i jednej zawierającej kody kreskowe. Tworząc etykietę należy pamiętać o kilku kluczowych elementach, m.in. SSCC, GTIN oraz IZ. GTIN (Global Trade Item Number) to Globalny Numer Jednostki Handlowej – unikatowy numer towaru/usługi (8,12, 13 lub 14 cyfr). IZ, czyli Identyfikator Zastosowania, definiuje rodzaj i format kolejnych informacji na etykiecie. Należy również zdefiniować czym jest w naszym łańcuchu dostaw Jednostka Logistyczna (tworzona stosownie do potrzeb transportowych/magazynowych; czy i jaką kombinację tworzą w jej obrębie jednostki handlowe). Może bowiem zaistnieć sytuacja, gdy jednostka logistyczna pokrywa się z jednostką handlową, lub też jednostka logistyczna zawiera w sobie kilka jednostek handlowych/opakowań zbiorczych, na które z kolei składają się poszczególne sztuki. W zależności od budowy jednostki i w oparciu o w/w identyfikatory buduje się zapis kodów kreskowych.

W przypadku współpracy programu do etykietowania z systemem ERP (np. firmy Comarch) ważne jest, aby przy numerowaniu etykiet logistycznych z numerem SSCC zbudować autoinkrementowaną (auto-numerowaną) tabelę zasilanej stale przez trigger lub zewnętrzny program. Na podstawie danych z takiej tabeli można zbudować funkcje wyznaczające kolejny numer SSCC i/lub skorzystać z gotowej czcionki z programu NiceLabel (GS1 128, SSCC, SSCC-18, GS1 Data Matrix, GS1 DataBar, GS1 QR Code). Ważne jest przy tym zachowanie unikalności numeru SSCC.