O NiceLabel

NiceLabel jest wiodącym producentem rozwiązań do etykietowania i oznaczania produktywności dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Jej rozwiązania pomagają firmom zmniejszać złożoność i ograniczać ryzyko, jednocześnie spełniając wymogi zgodności i zwiększając produktywność, jakość i elastyczność. Rozwiązania NiceLabel do projektowania, drukowania i zarządzania są modułowe, łatwo konfigurowalne i skalowalne, dzięki czemu umożliwiają szybkie wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie procesów etykietowania. Zapewnia to znaczny zwrot z inwestycji w całym okresie użytkowania.
NiceLabel jest partnerem Microsoft Gold Certified Partner, Oracle Gold Partner i SAP. Jako wiodący na świecie producent sterowników Microsoft Windows do technologii drukarek termicznych i bezpośredniego znakowania, oprogramowanie NiceLabel jest dostarczane przez największych światowych producentów drukarek i używane przez większość firm z listy Fortune 500. Za pośrednictwem swojej siedziby w UE (Słowenia) i globalnych biur w Niemczech, USA, Singapurze i Chinach firma NiceLabel obsługuje i wspiera swoich klientów na całym świecie, wykorzystując technologię, która jest w czołówce popytu na rynku.